Samodzielny Publizczny Zakład opieki Zdrowotnej w Działdowie

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

13-200 Działdowo | ul. Le¶na 1
tel. +48 23 697 22 11

eREJESTRACJA

Witamy w systemie eRejestracja

Moduł eRejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mog± zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.